مرور برچسب

مهاجرت

20 نشانه هشدار دهنده افسردگی پس از مهاجرت + روش مدیریت افسردگی

افسردگی چیزی بیش از احساس ناراحتی صرف است. این بیماری نوعی اختلال خلقی است که می‌تواند زندگی روزمره‌ی فرد مبتلا را مختل کند. افسردگی جزو آن دسته از بیماری هایی است که می تواند برای هر فرد و در هر زمانی اتفاق بیفتد. برای مثال یکی از شرایطی…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy