مرور برچسب

لغت و جمله زبان آلمانی

آلمانی در سفر: ۱۰۰ لغت، اصطلاح و جمله پرکاربرد و مهم زبان آلمانی

بسیاری از افراد به قصد تفریح، زندگی و یا حتی کار به کشورهای آلمانی زبان سفر میکنند گمان میبرند که صرف دانستن زبان انگلیسی میتواند نیازشان را در کوتاه مدت تا بلندمدت برآورده کند. اما به محض اینکه پایشان به یکی از کشورهای آلمانی زبان همچون،…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy