مرور برچسب

بهترین کشورهای جهان برای زنان

بهترین کشورهای جهان برای زنان در 2022: اتریش همچنان پیشتاز

کشورهای بسیاری در جهان هستند که به طور عمومی در حوزه حمایت از زنان و برابری های جنسیتی عملکرد عالی دارند و از سویی دیگر کشورهایی هستند که زنان در آنجا احساس انزوا و ناامنی می کنند. این فهرست بهترین کشورهای جهان برای زنان در ۲۰۲۲ به شما…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy