آلمانی در سفر: ۱۰۰ لغت، اصطلاح و جمله پرکاربرد و مهم زبان آلمانی

بسیاری از افراد به قصد تفریح، زندگی و یا حتی کار به کشورهای آلمانی زبان سفر میکنند گمان میبرند که صرف دانستن زبان انگلیسی میتواند نیازشان را در کوتاه مدت تا بلندمدت برآورده کند. اما به محض اینکه پایشان به یکی از کشورهای آلمانی زبان همچون، آلمان، سوئیس، اتریش و لیختن اشتاین و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که تکلم آلمانی هم دارند باز میشوند متوجه می شوند که نیاز است با معمول ترین و رایج ترین لغات و اصطلاحات و جملات پرکاربرد و مهم زبان آلمانی آشنا باشند و از کلمات پایه ای و کاربردی برای ادای احترام و یا پاسخ کوتاه استفاده کنند. در این مقاله با موضوع آلمانی در سفر از سلسله مطالب آموزشی دیماگی با ما همراه باشید تا ۱۰۰ لغت و اصطلاح و جمله پرکاربرد و مهم زبان آلمانی را یاد بگیرید و به خاطر داشته باشید بسیاری از این کلمات هم می توانند به صورت جدا و هم در سایر جملات مورد استفاده قرار بگیرند.

۱۰۰ لغت و اصطلاح و جمله پرکاربرد و مهم زبان آلمانی

 1. سلام: gruB gott    گفوس گات
 2. صبح به خیر: guten morgen     گوتن مرگن (برای روز بخیر و عصر بخیر کافیست به ترتیبtag و abend را با کلمه morgen جابجا کنید و برای شب بخیر از کلمه nacht استفاده کنید)
 3. روز به خیر: guten tag    گوتن تاگ
 4. عصر یه خیر: guten abend    گوتن آبنت
 5. اسم شما چیست؟ :wie hiben sie?      وی هیزن زی؟
 6. متشکرم: danke    دانکه
 7. لطفا : bitte بیته
 8. کمک : hilfe هیلفه
 9. ببخشید: entschuldigen sie bitte   انشوی دیگن زی بته
 10. قابلی ندارد: gren geschehen    گین گشین
 11. خواهش می کنم: keine ursache   کاینو ازاخه
 12. سرتان شلوغ است؟ : haben sie viel zu tun?   هابن زی فی یل زو تون؟
 13. آیا با این محل آشنایی دارید؟ : wissen sie hier beschid?    ویزن زی هی یه بشاشیت؟
 14. نه:nein    ناین
 15. متاسفم: es tut mir leid   اس توت مه لایت
 16. اسم من …. است: ich heisse…    ایش هایسه
 17. اجازه می دهید خودم را معرفی کنم؟darf ich mich vorstellen? :      داف ایش میش فشتن؟
 18. بله:ja     یا
 19. کجاست؟ = wo ist (برای جمع بستن به جای ist از sindاستفاده می کنیم)
 20. چه زمانی؟ = wann  وان
 21.  چطور؟ = wie  وی
 22. چند است؟/چقدر است؟ = wie viel   وی فیل
 23. چه کسی؟ = wer  ور
 24. کدام؟ = welch  ولش
 25. چه چیزی؟ was (برای جمع بستن به جای ist از sindاستفاده می کنیم)
 26. لطفا:bitte    بیته
 27. صورت حساب لطفاً = die rechnung  دی قشتونگ
 28. من یک اتاق می خواهم. = ich hatte gern ein zimmer  ایش هاته گرن آین تسیما
 29. خوبم. ممنون es geht mir gut, danke :    اس گیت می گوت، دانکه
 30. می دانم: ich wieb had    ایش وایز
 31. شما با این مشکلی ندارید؟ :ist das ihnen recht?    است دس اینن قشت؟
 32. حال شما چطور است؟ (غیر رسمی) :wie gehts?      وی گیت؟
 33. دلم برایت تنگ شده است: du hast mir so gefehlt    دو هست میر زو گفیت
 34. آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ : sprechen sie English?   اشپخشن زی انگلش؟
 35. حال شما چطور است؟ (رسمی) : wie geht es ihnen?   وی گیت اس اینن؟
 36. از این بابت خوشحالم: das laB ich mir gefallen    داس لاس ایش میر گوفالن
 37. دلشان برایت خیلی تنگ شده است:sie haben mir so gefehlt    زی هبن میر زو گفیت
 38. تا بعد:Bis sparter     به اشپتا
 39. خیلی متشکرم: Danke schon   دانکه شون
 40. موفق باشید: viel gluck     فی یل گلوک
 41. فوق العاده است: Wunderbar  ووندب
 42. از ملاقات شما خوش وقتم: Ich bin froh, sie kennenzulernen   ایچ بین فخو، کنن سولن
 43. اینجا را خانه ی خودتان بدانید: Fuhlen sie sich wie zu hause  فون زیزیش ویتزه هاوزه
 44. دقیقا البته: Freilich   فقایلیش
 45. عافیت باشد: Gesundheit  گزون تایت
 46. تبریک: Glückwunsch    گلوک وونچ
 47. خوش آمدید: Willkommen ویلکام
 48. حالا متوجه می شوم: Jetzt verstehe ich  یتز گیت میه آن لیشت آوف
 49. خدرا شکر: Heather Zucker   گات زی دانک
 50. خیلی جالب است: Es ist sehr interessant    اس ایزت اینترستانت
 51. از شنیدنش خوشحالم: Ich bin froh, das zu hören   ایش بین فقاه، داز زو هوقن
 52. من فقط چند جمله زبان آلمانی می دانم: ne nur wenige Sätze in deutscher Sprache  نه نوئه وینخ ساتز این داچر اسپقشه
 53. می می خواهم غذا بخورم: Ich möchte essen  ایش مشته اسن
 54. من آب می خواهم: Ich will Wasser  ایش ویل واسا
 55. متوجه می شوید؟ : ? Du findest es heraus   دو فیندست اس هیقاوس؟
 56. دوباره بگویید. لطفا تکرار کنید: wiederholen Sie  ویدا هوئن زی
 57. لطفا بنشینید: Bitte setz dich hin  بیته ستز دیش هوئن
 58. من می خواهم غذا بخورم: Ich möchte essen   ایش مشه اسن
 59. خوش باشید: Sei gut  زی گوت
 60. من گم شده ام: ich bin verloren    ایش بین فلاوفن
 61. شما پاداش نقدی خواهید گرفت: Sie erhalten einen Geldbonus   زی اهقاتن آین گلد گیبن
 62. راحت باشید: Sie begum  زی بکقیم
 63. چه خبر است؟ : Was ist los?  وس اس لس؟
 64. پیروز باشید:Alles Gute   آلس گوته
 65. شب به خیر: Gute Nacht  گوت ناخت
 66. ببخشید دستشویی کجاست؟:?Entschuldigung, wo ist die Toilette     ایتشالدیقن، وو ایز دی توئیلته؟
 67. لطفا از خودتان پذیرایی کنید: Bitte geben Sie selbst an      بیته بدیتن زی زیش
 68. آدرس شما چیست؟:?  Wie ist deine Adresse   وی ایست دیقن آدرس؟
 69. چپ: Links    لینکس
 70. راست: Rechts     قشتس
 71. ببخشید: Entschuldigung   فرتزاینگ
 72. امیدوارم: Ich hoffe     ایش هاوف
 73. ممکن است آن را تکرار کنید؟: Kannst du es wiederholen    کنتن زی دس بیته ویدا هوئن؟
 74. به شما اطلاع خواهم داد: Ich werde Sie informieren    ایچ ورده زی اینفورمرن
 75. کجاست؟:Wo ist es?   وو ایزت از؟
 76.  بیمارستان کجاست؟ wo ist das krankerhaus وو ایست داس گغانکهاووس
  (برای پرسیدن آدرس داروخانه کافیست عبارت apothek را جایگزین کلمه آخر کنید.)
 77. من به کمی راهنمایی نیاز دارم: Ich brauche eine kleine Anleitung   ایش براوخه ایش کلاین آنلیتونگ
 78. می توانید به من کمک کنید؟:?  Kannst du mir helfen   کانن زی می یر هه فن؟
 79. از غذا لذت ببرید: Essen genießen   اسن گینیفن
 80. روز خوبی داشته باشید:   schönen Tag noch شون تگ ناخ
 81. فروشگاه کجاست؟ wo its die leben smittelgeschatt
 82. حالتون چطوره؟ wie gehtesihnen
 83.  این ارزان است. این گران است؟ das ist bilig. das ist teuer
 84. صبحانه چه وقت سرو میشه؟ wann gibt es fruhstuch   وان گیبت اس فغوشتوک
 85. خوب : nett نت
 86.  خسته : mude  مووده
 87. کوتاه /بلند : kurz/lang  کورس/لانگ
 88. خوشحال/ ناراحت :traurig /gluck lich
 89. زیبا: schon  شوون
 90. می توانم اینجا بنشینم؟ darf ich heir sitzen
 91. نام شما چیست/ چند سالتان است؟ wie heiben sie/wie alt bist du
 92. کجا زندگی می کنید؟ wo wohnen sie
 93. قیمت چنده؟ wie viel kostet
 94. آیا انگلیسی صحبت می کنید؟ sprechen sie englisch  اشپغشن زی اینگلیش
 95. نمیدانم  Ich weiß nicht  ایش وایست نیشت
 96. من آلمانی خوب حرف نمیزنم Ich spreche nicht gut Deutsch ایش اشپغشه نیشت گوت دوویچ
 97. مقداری دارو لازم دارم Ich brace Medizin ایش براس مدیتسین
 98. چه زمانی حرکت میکنید: Wann fÃrht er ab  وان فارت ار آب
 99. خداحافظ (رسمی): AufWiederesehen   آوف ویدرزن
 100. خداحافظ (غیر رسمی): Tschuss چوس

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy